Partneri

  • Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,
  • Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,
  • Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i
  • Srednja škola za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.