O nama

UVOD

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženja Eco Active Natura, dana 19.04.2017. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

VIZIJA

Eco Active Natura je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja u BiH. Eco Active Natura se odlučno i stručno suočava s izazovima i prijetnjama okolišu i zdravlju ljudi na lokalnoj i nacionalnoj razini mobilizirajući javnost za zaustavljanje uništenja eko sustava i klimatskih promjena. Eco Active Natura postiže svoje ciljeve kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i obrazovanje, zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera/ki, te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti.

MISIJA

Eco Active Natura teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnom i nacionalnom nivou u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš, te postižu visoku kvalitetu života.

STRATEŠKI CILJEVI ORGANIZACIJE

Ciljevi udruženja su promocija demokratsih vrijednosti i postupaka na planu očuvanja okoliša, da podstiče transparentnost i odgovornost na svim nivoima vlasti, da doprinosi poboljšanju stanja okoliša, da doprinosi zaštiti prava svih ljudi, današnjih i budućih generacija da žive u okruženju koje ne ugrožava njihovo zdravlje i blagostanje, da organizira i sudjeluje u organizaciji ekoloških, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, akcija, protesta s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i zaštite okoliša.